دانلود آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ دهاتی شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی دهاتی

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ دهاتی با صدای شادمهر عقیلی

─────\ all0music.ir /─────

♦ •

֍
متن آهنگ دهاتی از شادمهر عقـیلی

ساده بگم ساده بگم
ساده بگم داهاتیم
اهل همـین نزدیکیا
همسایه روشنیا
همخـونه تاریکیا
ساده بگم ساده بگم
بوی علف مـیـده تنم
هنوز همون داهاتیم
با همه شـهری شـدنم
با همه شـهری شـدنم

باغ غریب ده من
گلای زینتی نداشت
اسب نجیب ده من
نعلای قـیمتی نداشت
اما همون چار تا دیوار
با بوی خـوب کـاه گلش
اما همون چنتا خـونه
با مردم ساده دلش
اما همون چار تا دیوار
با بوی خـوب کـاه گلش
اما همون چنتا خـونه
با مردم ساده دلش

برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم
برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم

دنیایی که دیـدن اون
اگر چه مثل قدیما
راه درازی نداره
اما مـی دونم که دیگـه
دنیای خـوبه سادگی
به من نیازی نداری

برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم
برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم

ساده بگم ساده بگم
ساده بگم داهاتیم
اهل همـین نزدیکیا
همسایه روشنیا
همخـونه تاریکیا
ساده بگم ساده بگم
بوی علف مـیـده تنم
هنوز همون داهاتیم
با همه شـهری شـدنم
با همه شـهری شـدنم

باغ غریب ده من
گلای زینتی نداشت
اسب نجیب ده من
نعلای قـیمتی نداشت
اما همون چار تا دیوار
با بوی خـوب کـاه گلش
اما همون چنتا خـونه
با مردم ساده دلش
اما همون چار تا دیوار
با بوی خـوب کـاه گلش
اما همون چنتا خـونه
با مردم ساده دلش

برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم
برای من که عکسمو
مدتیه تـو آب چشمه ندیـدم
برای من که شرقـیم
از اون هوا دل بریـدم
ترانه سرا : محمد علی بهمنی֍

֍ ♦