دانلود آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دانلود آهنگ ساحل و دریا گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش ساحل و دریا

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ساحل و دریا با صدای گوگوش

─────\ all0music.ir /─────

▲ •


متن آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دلم از غصه داره

♩ خـون مـیشـه دریا کـاری کن

─────\ all0music.ir /─────

♭ غممو مثله موجات بردار

♣ تـو ساحل خالی کن

♠ بیا دریا کـاری کن

────\ all0music.ir /─────

♪ غما رو چاره بکن

• بیا دریا کـاری کن

♦ غما رو چاره بکن

────\ all0music.ir /─────

♪ عمریه ساحل و دریا

▲ مثله غم با دل من

■ گفتگوشون سر نمـیاد

─────\ all0music.ir /─────

• اگـه روزی یکیشون

♥ از همدیگـه دوری کنه

♪ مهتاب دیگـه در نمـیاد

────\ all0music.ir /─────

♥ موجای دریا رو

▲ خـون آلود و زرد نمـیکنه

♥ فقط دروازهء دل رو

─────\ all0music.ir /─────

♦ روی غم وا مـیکنه

♫ موجای دریا رو

Ꞝ خـون آلود و زرد نمـیکنه

────\ all0music.ir /─────

♪ فقط دروازهء دل رو

♥ روی غم وا مـیکنه

֍ بیا دریا کـاری کن

────\ all0music.ir /─────

♭ غما رو چاره بکن

♫ بیا دریا کـاری کن

♫ غما رو چاره بکن

────\ all0music.ir /─────

♣ عمریه ساحل و دریا

♩ مثله غم با دل من

☺ گفتگوشون سر نمـیاد

─────\ all0music.ir /─────

♦ اگـه روزی یکیشون

♪ از همدیگـه دوری کنه

֍ مهتاب دیگـه در نمـیاد

─────\ all0music.ir /─────

♠ موجای دریا رو

► خـون آلود و زرد نمـیکنه

■ فقط دروازهء دل رو

─────\ all0music.ir /─────

♪ روی غم وا مـیکنه

֍

► موجای دریا رو

■ خـون آلود و زرد نمـیکنه

────\ all0music.ir /─────

■ فقط دروازهء دل رو

♫ روی غم وا مـیکنه

♣ بیا دریا کـاری کن

─────\ all0music.ir /─────

■ غما رو چاره بکن

♪ بیا دریا کـاری کن

♣ غما رو چاره بکن

────\ all0music.ir /─────֍


─────\ all0music.ir /─────


֍

♥ ♪

☺ Ꞝ