دانلود آهنگ شاد شاد از گوگوش

دانلود آهنگ شاد شاد گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش شاد شاد

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ شاد شاد با صدای گوگوش

─────\ all0music.ir /─────

♥ ♣


متن آهنگ شاد شاد از گوگوش

• شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ all0music.ir /─────

♪ از غمها آزادم

• دم و دم و دم غنیمت

♫ زندگی یعنی محبت

────\ all0music.ir /─────

♥ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

• یه خروار ادا هفت آسمون ناز

■ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

─────\ all0music.ir /─────

☺ دوس دارم بگیم بخندیم

♥ در بروی غم ببندیم

☺ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ all0music.ir /─────

♠ از غمها آزادم

♠ شاد و شاد و شاد و شادم

► از غمها آزادم

─────\ all0music.ir /─────

♦ دوس دارم بگیم بخندیم

♣ در بروی غم ببندیم

▲ شاد و شاد و شاد و شادم

─────\ all0music.ir /─────

☺ از غمها آزادم

• دم و دم و دم غنیمت

► زندگی یعنی محبت

─────\ all0music.ir /─────

♪ قهر و قهر و قهر ناز و ناز و ناز

♪ یه خروار ادا هفت آسمون ناز

♩ واسه چی خـوبه دل هوسباز؟

─────\ all0music.ir /─────

֍ دوس دارم بگیم بخندیم

֍

♦ در بروی غم ببندیم…

Ꞝ شاد و شاد و شاد و شادم

────\ all0music.ir /─────

♪ از غمها آزادم

▲ شاد و شاد و شاد و شادم

♣ از غمها آزادم

─────\ all0music.ir /─────

Ꞝ دوس دارم بگیم بخندیم

☺ در بروی غم ببندیم…

♪ {تکرار}

─────\ all0music.ir /─────

♫ ֍

► ♦