دانلود آهنگ کت من از گروه بلک کتس

دانلود آهنگ کت من گروه بلک کتس

دانلود آهنگ جدید گروه بلک کتس کت من

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کت من با صدای گروه بلک کتس

────\ all0music.ir /─────

♪ ■


متن آهنگ کت من از گروه بلک کتس

نیمه شبا
كه سایه ها

جون مـی گیرن تـو كوچه ها
صدا مـی یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخش پای گربه ها
تـو خرابه ها تـو ویرونه ها
از پشت دیوار خـونه ها

cat man

شـهر خالی از برو بیا سر و صدا
سوزهء باد تنها صدا تـوی هـــوا
وقتـه اومد نه گربه سیاه

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیـداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه

cat man

نیمه شبا كه سایه ها
جون مـی گیرن تـو كوچه ها
یواش یواش شب همه جا
پر مـیشـه از گربه سیا

اون كه یاره غمخـواره
مـیتـونه بمونه
اگـه یاره وفا داره
كت من هواشو داره

اون كه یار نیست غمخـوار نیست
بهتره بدونه
اگـه خـوابه یا بیـداره
به چنگـه كتی گرفتاره

نیمه شبا كه سایه ها
جون مـی گیرن تـو كوچه ها

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیـداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه
cat man

وحشت و ترسه گربه ها
خـوابه شبو گرفتـه از چشـها
از چشمــای آدم بــدا
از موش صفتای آدم نما
موش ای هفت رنگ
مـوزیــه پــر نیـــرنــگ
با گربه ها شوخی نكن
گربــه ها شوخی ندارن
نسل موشـو یكی یكی
از رو زمـین بر مـیـدارن
حرف ما رو گوش كن
حلقه ء دو تا گوش كن

اون كه یاره غمخـواره
مـیتـونه بمونه
اگـه یاره وفا داره
كت من هواشو داره

اون كه یار نیست
غمخـوار نیست بهتره بدونه
اگـه خـوابه یا بیـداره
به چنگـه كتی گرفتاره

نیمه شبا كه سایه ها
جون مـی گیرن تـو كوچه ها
صدا مـی یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخشـه پای گربه ها
تـو خرابه ها تـو ویرونه ها
از پشت دیوار خـونه ها

كت من : كه بی رغیبه
كت من : یه رفیقه
كت من : شبا بیـداره
كت من : آروم نداره
كت من : بی نیازه
كت من : یكه تازه
كت من : تن سیاه☺

• ♥