دانلود آهنگ نفس از گوگوش

دانلود آهنگ نفس گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش نفس

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ نفس با صدای گوگوش

─────\ all0music.ir /─────

▲ ♩


متن آهنگ نفس از گوگوش

اگـه حتی بین ما فاصله یک نفسه نفس من رو بگیر
برای یکی شـدن اگـه مرگ من بسه نفس من رو بگیر
ای تـو هم سقف عزیز ای تـو همه گریه ی من گریه هم فاصله بود
گریه ی آخر ما آخر بازی عشق ختم این غائله بود
حدس گر گرفتنت در تنور هر نفس غم نه اما کم که نیست
هم شب تازه ی تـو ترکش پر تیرعشق سنگ سنگر هم که نیست
خـوب دیروز و هنوز طرحی از من بر صلیب روی تن پوشت بدوز
وقت عریانی عشق با همـین طرح حقـیر در حریق تن بسوز
پلک تـو فاصله ی دست و کـاغذ و غزل من و عاشقانه بود
رستن از پیله ی خـواب ای کلیـد قفل شعر خـواب شاعرانه بود
از تـه چاه سکوت تا بلندای صدا یار ما بودی عزیز
در تمام طول راه با من عاشق ترین همصدا بودی عزیز
حدس رو گردان شـدن از من و از راه ما باور بی یاوری
روز انکـار نفس روز مـیلاد تـو بود مرگ این خـوش باوری
تـو بگوغیبت دست غیبت هرچه نفس بین ما فاصله نیست
غیبت آخر تـو کوچ مرغان صدا ختم این غائله نیست


─────\ all0music.ir /─────֍


֍

────\ all0music.ir /─────

♩ •

♥ •