دانلود آهنگ کیستم من از امین الله رشیدی

دانلود آهنگ کیستم من امین الله رشیدی

دانلود آهنگ جدید امین الله رشیدی کیستم من

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کیستم من با صدای امین الله رشیدی

─────\ all0music.ir /─────

▲ ♦


متن آهنگ کیستم من از امـین الله رشیـدی

کیستم من راز من چیست؟
برق عشقـی از هستی
برق عشقـی از هستی

آآآهاها آآآهاها هاهاها

کیستم من کیستم من
راز من چیست؟
برق عشقـی از هستی
برق عشقـی از هستی

داستانی
داستانی از جوانی
قصه ای زان سرمستی
قصه ای زان سرمستی

سخنی بر لب مانده
طربی از دل رانده

گـاه چون جام مـی در گردشم
گـاه چون پروانه در آتشم

گـه مـی گریم گـه نالم
چون ابرو چون دریا
بر کوه و صحرا
گوهر افشانم بی پروا

گـاه به کنار گل چون خاری
به بهاران در گلزاری

زجوانیها رویایی
زدل طوفانهایی

زشراب هستی جامـی
ز امـیـد و حرمان نامـی

به کنار زهره چنگی
زنوای دلآهنگی

سخنی بر لب مانده
طربی از دل رانده

نغمه ای ناگفتـه
خاطری آشفتـه
آرزویی در دل بنهفتـه
آرزویی در دل بنهفتـه

کیستم من کیستم من
راز من چیست؟
برق عشقـی از هستی
برق عشقـی از هستی

داستانی
داستانی از جوانی
قصه ای زان سرمستی
قصه ای زان سرمستی♦

֍ ■