دانلود آهنگ سوهانی رات (هندی) از نوش آفرین

دانلود آهنگ سوهانی رات (هندی) نوش آفرین

دانلود آهنگ جدید نوش آفرین سوهانی رات (هندی)

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ سوهانی رات (هندی) با صدای نوش آفرین

─────\ all0music.ir /─────

♭ ♪


متن آهنگ سوهانی رات (هندی) از نوش آفرین

تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل

تـو چه تاسبی تاگلللللل
تـو چه دل مـیبساگل

منه گـهممـی ههههههه

آپنه دل کی بااااات
گـهی گذر نا جاه
یه سوهانی رات
گـهی گذر نا جاه
یه سوهانی رات

تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل
تـو چه تاسبی تاگللللل
تـو چه دل مـیبساگل

دل منه تـو با تـو اشقکی
باندرنا جگکی

یار کره اهسا دونیا
چیرکک یا تـو رگکی
یاد رهگی یااااار
اپنه ی مونا باااااات

گـهی گذر نا جاه
یه سوهانی رات

تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل
تـو چه تاسبی تاگللللل
تـو چه دل مـیبساگل

اپنه لیهه
چو مترهه
بو جو چاندر ستاره
اپنه طرفه
فگرهه سب رنگینه نداره
آن مـینه تـو دللللللللل
گـه رهی گـای ناااااات

گـهی گذر نا جاه
یه سوهانی رات

تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل
تـو چه تاسبی تاگلللللل
تـو چه دل مـیبساگل
تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل
تـو چه تاسبی تاگل
تـو چه دل مـیبساگل

تاسبی تاگل
دل مـیبساگل
تاسبی تاگل
دل مـیبساگل
تاسبی تاگل
دل مـیبساگل
تاسبی تاگل
دل مـیبساگل•

► ֍