دانلود آهنگ تعبیر خواب از هلن

دانلود آهنگ تعبیر خواب هلن

دانلود آهنگ جدید هلن تعبیر خواب

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تعبیر خواب با صدای هلن

────\ all0music.ir /─────

■ ♣


متن آهنگ تعبیر خـواب از هلن

خـوابی دیـدم که ای کـاش تعبیرش تـو باشی

☺ تـو باشی

────\ all0music.ir /─────

֍ اونچه در آرزوشم عاشقم تـو باشی

♭ عاشقم تـو باشی

♪ یه عمریه که هر جا

─────\ all0music.ir /─────

♦ به دنبال تـو گشتم

► به امـیـدی که روزی

■ بیای تـو سر گذشتم

─────\ all0music.ir /─────

♭ بیای تـو سر گذشتم

♫ دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

♠ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

─────\ all0music.ir /─────

♥ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

■ اگـه تـو باشی با من

Ꞝ پر و بال در مـیارم

────\ all0music.ir /─────

♫ هرچی عشقه تـو دنیا

♩ یه جا برات مـیارم

♫ کسی در عاشقـی که

─────\ all0music.ir /─────

☺ نمـی رسه به گردم

☺ روزی هزار هزار بار

♩ دور سرت مـی گردم

֍

────\ all0music.ir /─────

♪ یه عمریه که هر جا

♥ به دنبال تـو گشتم

▲ به امـیـدی که روزی

─────\ all0music.ir /─────

• بیای تـو سر گذشتم

♩ بیای تـو سر گذشتم

♪ دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

─────\ all0music.ir /─────

♦ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

♪ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

♭ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

─────\ all0music.ir /─────

▲ دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

Ꞝ ……………………..

♦ ☺

─────\ all0music.ir /─────

► ☺