دانلود آهنگ جاده ء سبز از هلن

دانلود آهنگ جاده ء سبز هلن

دانلود آهنگ جدید هلن جاده ء سبز

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ جاده ء سبز با صدای هلن

─────\ all0music.ir /─────

♪ ♩


متن آهنگ جاده ء سبز از هلن

ای که دستات پر تقدیر جاده سبز بهشتـه
قصه شرم شقایق روی گونه هات نوشتـه
تـوی عصر بیتنفس واسه من مثل هوایی
اگـه کفر نگفتـه باشم مهربونتر از خدایی
ای که تـو یه شعر نابی
پاکی ماور ابی
گل نیلوفر ابی
روی برکه های خـوابی
چادرشب که کشیـده
مثلبختک رو دریچه
مـیگـه بیفروغ چشمات معنی زندگی هیچه
ای که دستات پر تقدیر جاده سبز بهشتـه
قصه شرم شقایق روی گونه هات نوشتـه
تـوی عصر بیتنفس واسه من مثل هوایی
اگـه کفر نگفتـه باشم مهربونتر از خدایی
هر سر انگشت تـو گرمـی
ساقه سبز حیاتم
تـوی موج بیترحم تـوی ساحل نجاتم
مـیوناین مه پائیز تـو هنوز خـود بهاری
مـیمـیرم اگـه نباشی دستامو تنها بذاری
مـیگـه بیفروغ چشمات معنی زندگی هیچه
ای که دستات پر تقدیر جاده سبز بهشتـه
قصه شرم شقایق روی گونه هات نوشتـه
تـوی عصر بیتنفس واسه من مثل هوایی
اگـه کفر نگفتـه باشم مهربونتر از خدایی یییییییییی

♥ Ꞝ

────\ all0music.ir /─────

Ꞝ ♭