دانلود آهنگ سوشا مکانی آزاد شد

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس دور از چشم رسانه‌ها از زندان اوین آزاد شد.به گزارش ایلنا، سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس دقایقی قبل با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.این دروازه‌بان به علت بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد اما با اعتراضی که به این بازداشت وارد شد و با موافقت دادگاه، قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شد و دروازه‌بان پرسپولیس با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.دروازه‌بان پرسپولیس دور از چشم رسانه‌ها و از در دیگری به صورت پنهانی از زندان خارج شد.گفتنی است تحقیقات در خصوص دروازه‌بان پرسپولیس ادامه دارد.