دانلود آهنگ اعدام قاچاقچیان مسلح در فارس

سه قاچاقچی مواد مخدر امروز در لارستان به دار مجازات آویخته شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از شیراز ،  رييس دادگستري لارستان گفت: حکم اعدام این افراد به جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر، در اردیبهشت امسال توسط نیروی انتظامی در جاده بندرعباس-شیراز دستگیر شده بودند، امروز به اجرا گذاشته شد. حجت السلام موسوي افزود:  در زمان دستگیری ،  بین قاچاقچیان با نیروی انتظامی درگیری شد که  یک نفر از قاچاقچیان کشته شد که بعد از بررسی سوابق وی مشخص شد او قاتلی فراری از زندان اقلید بوده است.