دانلود آهنگ مرگ تلخ دانش‌آموز ۱۱ ساله در فصل امتحانات

تحقیقات درباره خودکشی تلخ پسر ۱۱ ساله‌ای در پایتخت از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شده است.به گزارش همشهری، شامگاه شنبه گزارشي در اختيار قاضي محسن مدير روستا، بازپرس جنايي تهران قرار گرفت كه نشان مي‌داد پسر 11ساله‌اي به كام مرگ رفته است. با دستور قاضي، تحقيقات درباره اين حادثه شروع شد. به‌نظر مي‌رسيد قرباني پسر دانش‌آموزي بود كه با روسري مادرش، خود را از چهارچوب در بالكن حلق‌آويز كرده بود.پدر داغدار وي كه از مرگ پسرش شوكه شده بود به كارآگاهان گفت: پسرم فصل امتحاناتش بود و خيلي اضطراب داشت اما مشكل جدي نداشت. ظهر امروز همراه همسر و پسركوچكم به خانه يكي از بستگانمان رفتيم اما پسربزرگم به بهانه اينكه درس دارد همراه ما نيامد و در خانه ماند. مي‌خواست درس بخواند و ما هم بي‌آنكه بدانيم تصميم تلخي گرفته از خانه بيرون رفتيم. غروب وقتي برگشتيم هرچه صدايش زديم جواب نداد.به داخل اتاقش رفتيم و ناگهان با صحنه عجيبي روبه‌رو شديم. پسرم خودش را حلق‌آويز كرده بود و ديگر نفس نمي‌كشيد. همسرم با ديدن اين صحنه از حال رفت و هنوز نمي‌دانم پسرم به چه علت تصميم گرفت كه به زندگي خودش پايان بدهد.به گزارش همشهري، با دستور قاضي جنايي، جسد وي به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.