دانلود آهنگ انهدام شبكه جعل اسناد و مهر دستگاه‌هاي دولتي

فرمانده نيروي انتظامي مهاباد گفت: با تلاش ماموران نيروي انتظامي اعضاي يك شبكه جعل اسناد و مهر دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي در اين شهرستان شناسايي و دستگير شدند. به گزارش آرمان، سرهنگ فتاح بابانژاد در گفت‌وگو با ايرنا افزود: ماموران اين اداره پس از دستگيري دو مرد 25 و 30 ساله و بازرسي از منزل و رايانه شخصي آنها، اسناد و مهرهاي جعل شده وزارتخانه ها، دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، مراكز دانشگاهي و هويت‌هاي جعلي افراد را كشف و ضبط كردند. وي اضافه كرد: اين افراد متخلف با شگرد خاصي مهر و سربرگ ادارات مختلف را جست‌وجو كرده و اسناد جعلي ادارات مختلف را با آن تهيه مي‌كردند. فرمانده نيروي انتظامي مهاباد گفت: در بازرسي‌هاي انجام شده بيش از يكصد سند جعلي شامل مدارك تحصيلي متوسطه، مدارك دانشگاهي كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشگاه‌هاي پيام نور و سماء، اسناد مالي و اداري تعزيرات حكومتي، شهرداري، بازپرسي دادگاه عمومي و انقلاب، سازمان فني و حرفه‌اي، كميته امداد امام خميني (ره)، دانشگاه علوم پزشكي، سازمان انرژي اتمي، گواهينامه، كارت پايان خدمت و شناسنامه كشف شده است. وي اضافه كرد: اعضاي اين شبكه دو نفري پس از بررسي كامل موارد ديگر جعل اسناد و تكميل پرونده به مقامات قضائي تحويل داده مي‌شوند.