دانلود آهنگ سرطان سینه و پروستات در کمین پرستاران

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه پرستاران به دلیل ماهیت شغلی‌شان در معرض ابتلا به بیمارهای‌های مختلف هستند، گفت: تشکیل پرونده سلامت پرستاران جهت پایش وضعیت جسمی و روحی آنها ضرورت دارد.به گزارش فارس، محمد شریفی مقدم در رابطه با تشکیل پرونده سلامت برای پرستاران اظهار داشت: رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور بررسی موضوع تشکیل و توجه به پرونده سلامت برای پرستاران را در جلسه آتی شورای عالی نظام پرستاری در دستور کار قرار داده است. قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری بیان داشت: پرستاران با عوامل بیماری‌زای مختلفی همچون سل، هپاتیت و ایدز مواجه هستند همچنین به دلیل ماهیت شغلی آنها که دارای شیفت‌ در شب‌ بوده نسبت به سایر مشاغل سلامتشان در خطر است.وی افزود: بر اساس آمارها به دلیل شب‌کاری پرستاران میزان ابتلا به سرطان سینه در پرستاران زن و سرطان پروستات در پرستاران مرد نسبت به سایر افراد بیشتر بوده و در واقع ریسک ابتلا به سرطان در پرستاران با شب‌کاری بیشتر می‌شود.قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه شغل پرستاری بسیار پرتنش است و پرستاران از لحاظ روحی و فیزیکی سلامت آنها در خطر قرار می‌گیرد، گفت: به طور مثال پرستار شب در CCU با بیماری که ایست قلبی می‌کند، مواجه شده و یا با بیماران در حال مرگ در ارتباط بوده که روحیه آن را بسیار دچار مشکل می‌سازد بنابراین تشکیل پرونده سلامت برای آنها و توجه به موضوع شرایط روحی و فیزیکی‌شان حائز اهمیت است.شریفی مقدم با اشاره به اینکه بیماری‌های اسکلتی و عضلانی نیز در قشر پرستاران بیشتر است، گفت: اضطراب و افسردگی پرستاران را تهدید کرده بنابراین علی‌رغم اینکه تشکیل پرونده سلامت پیش از این نیز مورد توجه بوده در حال حاضر به صورت پررنگ‌تر در دستور کار قرار گرفته و وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنند.وی با اشاره به ضرورت پایش سلامت پرستاران به صورت هر 6 ماه یکبار گفت: بیمارستان‌ها چندان خود را ملزم به این مسئله و یا پایش نیروهایشان از لحاظ سلامتی نمی‌کنند در حالی که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.