دانلود آهنگ طرح جلوگیری از پرداخت خسارت به کشتی‌ها بار مالی دارد

احمد توکلی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی ها، اخطار اصل 75 قانون اساسی را مطرح کرد و گفت: در ماده واحده ذکر شده در این طرح و تمام مواد آن، دولت مکلف به توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر شده است که یا هزینه‌بر بوده یا درآمد دولت را کاهش می دهد.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر طبق قانون دولت خود موظف است برای عدم ازدحام در بنادر اقدام کند.حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به اخطار توکلی گفت: در این طرح، اولویت صرفه جویی دولت در منابع  بوده است از این رو اصل 75 را وارد نمی دانم با این حال طبق قانون، مدیریت سیستم بنادر جزء وظایف دولت مشخص شده است که این موضوع را قبول دارم و آنها باید برای جلوگیری از ازدحام در بنادر اقدام کند.