دانلود آهنگ یک زندانی در تمرین پرسپولیس!

به گزارش ورزشی، سوشا مکانی پس از اینکه روز گذشته از زندان به قید وثیقه ازاد شد امروز در تمرین سرخ‌پوشان حاضر شد.او با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و مورد استقبال گرم هم بازیان خود قرار گرفت.