دانلود آهنگ تولید چهار سواری متوقف شد

تولید چهار مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.به گزارش خبرنگار ایسنا، آذر ماه امسال تولید ام‌وی‌ام 315 با کاهش صد درصدی از 683 دستگاه در آذر 1393 به صفر رسید.در این مدت تولید مزدا 3 با کاهش صد درصدی از پنج دستگاه در آذر 1393 به صفر رسید.آذر ماه امسال تولید لیفان X60 با کاهش صد درصدی از 2687 دستگاه در آذر 1393 به صفر رسید.در این مدت تولید سابرینا با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در آذر 1393 به صفر رسید.