دانلود آهنگ زمزمه های تغییر یک رئیس فدراسیون

به گزارش ورزشی، اوضاع فدراسیون اسکی طی روزها و هفته های گذشته بهم ریخته بوده و برگزار نشدن مسابقات بین المللی درحالی که تیم ها به ایران سفر کرده بودند اوضاع را بحرانی کرد.به همین خاطر شنیده شده که وزارت ورزش و جوانان بزودی رئیس این فدراسیون را برکنار و حمید مهدوی را به عنوان سرپرست جانشین طالبی خواهد کرد.