دانلود آهنگ طرح لیوان وضو

نخستین بار در کشور طرح لیوان وضو در يکي از مساجد شهر يزد اجرا شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مبتکراين طرح گفت: در اين طرح هر ليوان کنار يک شير نصب شده که نمازگزاران براي گرفتن وضو با پر کردن يک ليوان آب مي توانند وضو ي کامل بگيرند.جنتي هدف از اجراي  طرح لیوان وضو را صرفه جويي در مصرف آب  اعلام کرد.

tavoos_init_player(
‘player_640338_560133’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1394/10/21/560155_939.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_640338_560133}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/560133’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی $(“#owl-demo22467″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:”fade” */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : “my_controls3”, navContainerClass : ‘my_nav_container3’, navText : [“”, “”], }); .slide_vertical_padding{ padding:30px 0 10px; }