دانلود آهنگ نصب برعکس پرچم ایران در اصفهان

در شبکه های اجتماعی عکسی دست به دست می شد که در آن یکی از شرکت های بیمه در اصفهان پرچم ایران که از نمادهای رسمی کشور به حساب می آید را اشتباه و بر عکس نصب کرده بود.یونس شادلو، خبرنگار شهروند اصفهان با ارسال این تصویر برای اصفهان نوشت:«وقتی ایران فتح می شود؛ آن هم در اصفهان، ابتدای خیابان آمادگاه،.ساختمان بیمه ایران! پرچم جمهوری اسلامی در ساختمان بیمه ایران برعکس نصب شده و دریغ از یک توجه به آن؛ نکته قابل توجه این است که روزانه هزاران نفر از این مکان تردد می کنند که شاید خیلی از آن ها توریست یا گردشگر خارجی باشند و این صحنه به طور قطع دارای نمودی خوبی برای ما نیست!نکته قابل توجه این است که این اشتباه
که شاید عمدی هم نباشد، در قواعد و قوانین بین المللی یعنی فتح یک کشور و نقض نخستین
قانون استاندار ملی آن، پس گاهی اوقات شاید کمی توجه نیز بد نباشد!»