دانلود آهنگ یک پرسپولیسی به سیاه جامگان پیوست

به گزارش ورزشی، حمید علی عسگر که روزهای خوبی را در پرسپولیس سپری نکرد راهی تیم راه آهن شد تا بتواند دوباره به سطح اول فوتبال ایران برگردد اما نه تنها پیشرفتی نکرد بلکه از تهران هم رفت.این بازیکن به تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد پیوست تا نیم فصل دوم را به عنوان شاگرد فرهاد کاظمی سپری کند.