دانلود آهنگ نامگذاری ۱۲ تیر با ابلاغ رییس جمهور

با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور ۱۲ تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ مصوبه شورای عالی
انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور، ۱۲ تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر
آمریکایی و ۳۰ اردیبهشت به‌عنوان روز ملی جمعیت نامیده شد.

تعیین این مناسبت‌های تقویمی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.

متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توانید اینجا ببینید.

لازم به یادآوری است در جلسه ۷۷۰ شورایعالی
انقلاب فرهنگی مناسبت‌های مصوب شده در شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت که این مصوبات در متن و یا ضمیمه تقویم سال ۱۳۹۵ قرار می‌گیرد.
تقويم رسمی سال ۱۳۹۵ هجری شمسی را هم می‌توانید اینجا ببینید.