دانلود آهنگ زلزله خراسان رضوی را لرزاند

زمين لرزه‌ای به بزرگی 3.0 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) فرهادگرد، خراسان رضوی را لرزاند.به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت  ۱۸:۰۵:۴۱.۰ با قدرت  3.0 ریشتر در فرهادگرد، خراسان رضوی ثبت شده است.تاريخ وقوع زلزله:    دوشنبه، 21 دي 1394 در 18:05:41 (وقت محلي – تهران)2016-01-11 14:35:41 (UTC)بزرگي زلزله:    ۳.۰نوع بزرگي:    MNموقعيت رومركز زلزله:    ۳۵.۷۷ شمالي و ۵۹.۴۸ شرقيعمق:    ۱۰ كيلومترعدم قطعيت مكاني:    ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي۲.۲۲+/-  كيلومتر  در جهت شرقي – غربيمنطقه:    استان خراسان رضویفاصله‌ها:    21 كيلومتري فرهادگرد، خراسان رضوی 28 كيلومتري ملك آباد، خراسان رضوی 34 كيلومتري فريمان، خراسان رضوی