دانلود آهنگ شناسايي يکي ديگر از مفقودان حادثه منا

23 نفر از جان باختگان حجاج کاروان مهاباد در حادثه منا تاکنون شناسايي شده اندبه گزارش خبرگزاري صدا وسيما ، مديرسازمان حج وزيارت آذربايجانغربي در مهاباد گفت، از 24 جان باخته حادثه منا متعلق به کاروان زائران شهرستان مهابادتاکنون تنها هويت عبدالناصر پيروتي شناسايي نشده است.محمد رضا نديري افزود، هويت خانم گلي قادري هم شناسايي شده است و فردا براي خاکسپاري به مهاباد منتقل مي شود.مديرسازمان حج وزيارت آذربايجانغربي درخصوص پيگيري قضايي اين حادثه خاطر نشان کرد، در اين زمينه از نظرحقوق بين الملل منتظر انحصار وراث خانواده هاي جان باختگان اين فاجعه هستيم که با وکالت دادن خانواده ها به کنسولگري ايران در جده پيگيري قضايي از طريق وزارت امورخارجه وسازمان حج وزيارت انجام خواهد شد.نديري تصريح کرد، تمام خانواده هاي جان باختگان به غير از يکي از آنان از 55 ميليون تومان بيمه عمر تاکنون 25 ميليون تومان دريافت کرده اند که با تکميل انحصار وراثت خانواده هاي جان باختگان بقيه مبلغ هم به خانواده ها پرداخت مي شود.