دانلود آهنگ منشأ افراط گرایی در منطقه عربستان است

وزیر امور خارجه، با تبیین آثار افکار افراط گرایانه عربستان سعودی در بی ثبات سازی منطقه، گفت: افراط گرایی تهدید اصلی منطقه است که منشاء و منابع فکری ومالی آن از عربستان سعودی نشات می گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر، گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان، با محمد جواد ظریف پیرامون تحولات روابط دو جانبه و منطقه بحث و تبادل نظر کردند.ظریف با اشاره به نزدیک شدن به مراحل نهائی برجام اظهار داشت: ما با نهائی شدن برجام وارد مرحله جدید مناسبات خود با آلمان خواهیم شد و تطبیق برجام ، نتایج فراوانی در تغییر معادلات منطقه به سمت صلح و توسعه به همراه خواهد داشت.وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین آثار افکار افراط گرایانه عربستان سعودی در بی ثبات سازی منطقه اظهار داشت: افکار تکفیری و افراط گرایی تهدید اصلی منطقه است که منشاء و منابع فکری ومالی آن از عربستان سعودی نشات می گیرد.ظریف با اشاره به تحولات ناشی از ایران هراسی عربستان سعودی خاطر نشان ساخت: ما در نامه ای که به وزرای خارجه کشورهای مختلف جهان نوشتیم رویکردها و اقدامات ایران هراسانه عربستان سعودی را طی دو سال گذشته به طور واقعی تبیین ساختیم هر چند در این مدت همواره با اتخاذ سیاستهای خویشتندارانه تمامی اقدامات منفی آنها شامل :تعرض به دو نوجوان ایرانی و حادثه منا که پیامدهای بدی در احساسات مردم ایران به جای گذاشت را بطور عقلائی هضم کردیم.وی افزود: ما رویکردهای تشنج آفرین عربستان سعودی را نمایش های تبلیغاتی در اینجا و آنجا و آنرا رفتاری خام و انفعالی قلمداد می کنیم.وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص بحران سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره رویکرد مسئولانه و سازنده را در حل بحران سوریه دنبال کرده و می کند و از دیدگاه ما راه حل واقعی بحران سوریه ،فقط راه حل سیاسی بوده و در مقابل آن راهبرد سعودی است که همواره بر نجات سوریه از طریق رویکردهایی نظامی تاکید نموده که نتیجه آن تشدید خونریزیها و تحمیل هزینه های فاجعه آمیز به مردم بیگناه سوریه بوده است.صدراعظم پیشین آلمان با ابراز خرسندی در خصوص نزدیک شدن به اجرای نهائی برجام گفت ما چشم انداز خوبی را برای مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آلمان شاهدیم و صاحبان و مدیران شرکتهای آلمان آمادگی مشارکت درتمامی عرصه های اقتصادی و صنعتی را دارند.گرهارد شوردر با تشریح موقعیتهای جدید در پرتو نتایج برجام اظهار داشت: آلمان و اروپا امیدوار است پس از بسته شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، از نقش و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران درحل بحرانهای منطقه ، حداکثر استفاده را ببرد.در این دیدار صدر اعظم پیشین از دیدگاههای وزیر  امور خارجه کشورمان پیرامون آخرین تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان ، بحران سوریه و یمن و چگونگی برون رفت از بحران های منطقه ای آگاه گردید.