دانلود آهنگ سرقت مسلحانه در برج پاسداران

سارقی با کت و شلوار سفید که اقدام به سرقت مسلحانه از یکی شهروند شمال شهر کرده بود،‌تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صبح روز گذشته(یکشنبه) دو سارق زورگیر که مسلح به سلاح گرم بودند، به بهانه تحویل پست یکی از اهالی ساختمانی را در ولنجک به جلوی درب می‌کشانند.این دو سارق زورگیر با تهدید سلاح گرم طعمه خود را به داخل خانه کشانده و در این میان سرایدار ساختمان که شاهد این ماجرا بود سریعا از ساختمان خارج شده و اهالی را از این موضوع مطلع می‌کند.تعدادی از اهالی با 110 تماس گرفته، درخواست نیروی انتظامی می‌کنند و سپس خودشان را با چوب و چماق به جلوی ساختمان مورد نظر رسانده تا از فرار سارقان زورگیر جلوگیری کنند.

tavoos_init_player(
‘player_265439_560256’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1394/10/21/560278_262.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_265439_560256}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/560256’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلودهمانظور که در فیلم مشاهده می‌کنید سارقان به محض خارج شدن از ساختمان با اهالی روبرو می‌شوند و یکی از سارقان که کت و شلوار سفید رنگ به تن داشت، موفق به فرار و سارق دیگر توسط مردم دستگیر می‌شود.به گفته اهالی منطقه، پلیس 30 دقیقه پس از تماس آنان با 110 در محل حاضر شده در صورتی که فاصله کلانتری تا محل وقوع جرم کمتر از 5 دقیقه بوده است.