دانلود آهنگ توسعه حمل و نقل عمومی؛ اولویت بودجه 95 پایتخت

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر بودجه انقباضی شهرداری تهران در سال 95 گفت: در بودجه سال آینده، علاوه بر تمرکز بیشتر بر توسعه حمل و نقل عمومی که هم اکنون نیز در اولویت برنامه های مدیریت شهری و بودجه پایتخت قرار دارد، زیرساخت های مدیریت بحران نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. به گزارش احتماعی، دکتر اقبال شاکری افزود: علاوه بر این، در بودجه سال آینده شهرداری تهران، باید تا جای ممکن از انجام اقدامات فاقد اولویت امتناع شده و از آغاز پروژه هایی که هنوز شروع نشده اند خودداری گردد، چرا که منجر به افزایش هزینه های شهر و شهرداری می شود.  وی با اشاره به این که هزینه های شهر در سال بعد با اولویت بهسازی شهر مصرف می شوند، اظهار کرد: منظور از بهسازی شهر، اصلاح هندسی معابر، بازگشایی گره های ترافیکی، تأمین دسترسی ها، توسعه بوستان های محلی، مرمت معابر و خیابان ها، تأمین روشنایی معابر و بزرگراه ها، کاهش هزینه جمع آوری پسماند و بهبود فرآیند انجام پروژه های شهری است. اقبال شاکری با بیان این که ممکن است در عمل، برداشت اولیه از این اقدامات، فعالیت های ریز و جزیی تلقی شود، تصریح کرد: اما بهبود و اصلاحی که به دنبال اجرای این برنامه های به ظاهر کوچک برای شهر حاصل می شود، بسیار قابل توجه خواهد بود.  سال 95؛ سال اجرای پروژه های محدود و محلیرییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که بودجه شهرداری تهران باید به جای اجرای پروژه های «ماکرو» به سمت و سوی انجام فعالیت های «نانو» برود، اظهار کرد: در مدیریت شهری، «نانو» به معنای فعالیت هایی است که در مقیاس محلی انجام می شود و «ماکرو» به مفهوم اجرای پروژه های کلانی است که در ابعاد شهری به مورد اجرا در می آید. وی با بیان این که بودجه شهرداری تهران باید برای انجام اقداماتی هزینه شود که شهروندان در محلات شهر، تحولات ناشی از  برنامه های اجرا شده را از نزدیک مشاهده و آنها را در زندگی روزمره خود درک کنند، تصریح کرد: سال 95، باید سال اجرای   پروژه های محدود و محلی باشد تا شهروندان در محله های خود و به صورت روزانه آنها را ببینند و از آثار آنها برخوردار شوند. اقبال شاکری با اشاره به لزوم افزایش درآمدهای پایدار به منظور اداره و مدیریت هر چه بهتر شهر در بودجه سال 95، اظهار کرد: بخش عمده ای از درآمد شهر از محل درآمدهای ناپایدار است که باید وابستگی به این درآمدها را از طریق دریافت عوارض شهری به سمت و سوی درآمدهای پایدار سوق دهیم. وی با بیان این که بخش عمده اداره شهر باید از محل کسب درآمدهای پایدار همچون عوارض شهری حاصل شود، تصریح کرد: به این منظور، برنامه ریزی برای کسب درآمدهای پایدار و انجام اقدامات ضروری جهت تثبیت این مهم، از اولویت های بودجه پایتخت در سال آینده محسوب می شود.سهم 70 درصدی درآمد شهرداری تهران از منابع پایدار تا سال 97رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که مردم باید اصلاحات و سازندگی شهر را در محله خود از نزدیک ببینند و آن را در زندگی روزمره خود درک کنند، اظهار کرد: در این صورت، شهروندان برای پرداخت عوارض شهری و پیشبرد برنامه های کسب درآمدهای پایدار در شهر، همکاری بیشتری خواهند نمود. وی با بیان این که فعالیت های شهر از حالت فرا محله ای و فرا منطقه ای باید به سمت و سوی اقدامات منطقه ای و محله ای هدایت شود، تصریح کرد: بسیاری از اقداماتی که طی سال های اخیر در شهر تهران و در راستای بهسازی محلات صورت گرفته، بسیار مؤثرتر از پروژه های پر حجم و کلان بوده است. اقبال شاکری با اعلام این که خودداری از اجرای پروژه های بزرگ به عنوان یکی از الزامات بودجه سال 95 خواهد بود، تأکید کرد: البته تمام این موارد، باید با هم اندیشی و همفکری اقتصاد دانان و برنامه ریزان شهری به صورت جزیی، طراحی و برنامه ریزی شود. این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر لزوم تحقق کامل چشم انداز برنامه 5 ساله شهر تهران، خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، باید حداقل 70 درصد از درآمدهای شهر تا سال 97 از محل درآمدهای پایدار تأمین شود.