دانلود آهنگ حمله مسلحانه به مرکز دینی شیعیان بحرین

مرکز دینی شیعیان در یکی از روستاهای شهر منامه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز گذشته افراد مسلح به یک مرکز دینی شیعیان در یکی از روستاهای شهر منامه پایتخت بحرین حمله کردند.این حمله قبل از طلوع آفتاب در روستای وادیان در منطقه ستره رخ داد. به گفته شاهدان، افراد مسلح به سمت این ساختمان تیراندازی کردند و سپس گریختند.در این حمله، خسارت های سنگینی به این مرکز وارد شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. اما فعالان بحرینی می گویند نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه این کار را انجام داده اند.این حمله مسلحانه، تلفات جانی به همراه نداشت. این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که رژیم بحرین بر شدت سرکوب هایش علیه مردمی افزوده است که، در اعتراض به اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ النمر به برپایی تظاهرات گسترده مبادرت کرده اند.