دانلود آهنگ اتصال ایستگاه راه‌آهن تهران با خط ۳ مترو

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن‌ با بیان اینکه در حال طراحی و جانمایی دومین ایستگاه راه‌آهن در شهر تهران هستیم، از برنامه‌ریزی و اجرای عملیات اتصال مترو تهران و راه‌آهن برون‌شهری در چندین ایستگاه مترو خبر داد.به گزارش فارس، وحید علی‌قارداشی مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن‌، با تأکید بر اینکه یکی از اصول پذیرفته شده در سیستم حمل و نقل ترکیبی دنیا، اتصال راه‌آهن به متروی شهری است، افزود: لازم است با یکی شدن سیستم‌های ریلی درون شهری و برون شهری و یکپارچه شدن آنها، حمل و نقل ترکیبی به درستی شکل گیرد و چاره‌ای این کار فقط اتصال راه‌آهن و مترو در مرکز شهر‌های بزرگ است.وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل نبود اتصال سیستم ریلی برون‌شهری و درون‌شهری، مسافر قطار، در دروازه‌‌های شهر رها می‌شود و پس از آن با سرگردانی باید به دنبال تاکسی، اتوبوس و حتی موتورسیکلت برای ورود به مرکز شهر باشد و این موجب ترافیک زیاد و عدم آسایش مسافران می‌شود.مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن اضافه کرد: در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که مسافر تا دروازه‌های شهر جابه‌جا شود و سپس آنجا رها شده تا با دیگر سیستم‌های حمل و نقلی به داخل شهر منتقل شود بلکه باید تا مرکز شهر جابه‌جا شوند.علی‌قارداشی گفت: در واقع مردم همان زیر زمین بدون اینکه وارد خیابان شوند،‌ از طریق ایستگاه مترو وارد ایستگاه راه‌آهن می‌شوند و بالعکس؛ این امر موجب کاهش ترافیک، سرعت عمل در جابه‌جایی و آسایش مسافران می‌شود.اتصال ایستگاه راه‌آهن تهران و خط 3 مترو تهرانوی با تأکید بر لزوم اتصال راه‌آهن برون‌شهری به سیستم مترو در داخل شهر‌ها توضیح داد: در حال حاضر موضوع اتصال ایستگاه راه‌آهن تهران با خط 3 متروی تهران را دنبال می‌‌کنیم، مشاوری برای این پروژه اخذ شد که همان مشاوری است که خط 3 متروی تهران را مطالعه کرده است؛ این مشاور هم‌اکنون در حال بررسی اتصالات خط 3 متروی تهران به ایستگاه راه‌آهن است.اتصال خط‌ آهن سمنان-تهران به 3 ایستگاه مترو در خطوط 3، 1 و 6 متروعلی‌قارداشی با بیان اینکه در چند نقطه دیگر تهران موضوع اتصال راه‌آهن به مترو بررسی شده است، بیان کرد: مثلاً در ایستگاه مترو «جوانمرد قصاب» اتصال به خط‌آهن‌ سمنان – گرمسار – تهران و احداث ایستگاه حمل و نقل چندوجهی (‌مولتی مُدال) در حال طراحی است تا با خط یک تبادل داشته باشد.مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن گفت:‌ همچنین اتصال ‌ایستگاه مترو شهر ری و راه‌آهن ری و احداث ایستگاه مولتی مدال در حال پیگیری است؛‌ در این باره مذاکراتی آغاز شده تا خط 6 متروی تهران به ایستگاه ری متصل شود.وی گفت: با تکمیل این ایستگاه‌‌ها، مسافران قطار برون‌شهری‌ از سمت گرمسار ‌می‌توانند در ایستگاه ری وارد خط 6 مترو تهران شوند، یا در ایستگاه جوانمرد قصاب وارد خط 1 ‌شوند و یا در ایستگاه راه‌آهن تهران وارد خط 3 متروی تهران شوند.احداث ایستگاه راه‌آهن‌ در فرودگاه مهرآباد و اتصال به مترو مهرآبادعلی‌قارداشی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم ایستگاه‌های مختلف راه‌آهن به ایستگاه‌های مختلف خطوط مترو متصل شود، گفت:‌ مشاور مذکور همچنین در حال مطالعه و طراحی اتصال مترو به‌ ایستگاه قطار حومه کرج‌ است.مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن بیان کرد: تلاش می‌کنیم ‌در محوطه فرودگاه مهرآباد ایستگاه راه‌آهن داشته باشیم و اتصال راه‌‌آهن به خطوط 4 و خطوط 8 متروی تهران که در آینده تکمیل می‌شود، انجام خواهد شد تا‌ محوطه مهرآباد هم به شبکه ریلی برون‌شهری متصل شود.طراحی و جانمایی ایستگاه دوم راه‌آهن تهرانوی با تأکید بر اینکه در راستای توسعه حمل و نقل ترکیبی در بخش را‌ه‌آهن و مترو دو هدف جدی را دنبال می‌کنیم، بیان کرد: ‌‌اول آنکه جانمایی صحیح ایستگاه‌ها در سطح شهر انجام می‌شود و به نظر می‌رسد کلانشهر تهران به بیش از یک ایستگاه راه‌آهن برون‌شهری نیاز دارد و دومین هدف اینکه‌ این ایستگاه باید بسیار خوب به شبکه ریلی و عمومی درون‌شهری متصل شوند.علی‌قارداشی افزود: برای این هدف مشاور بین‌المللی اخذ شد که تجربه مناسبی در این‌باره دارد؛ مطالعات توسط این مشاور آغاز‌ و گزارش‌های اولیه برای شرکت راه‌آهن ارسال شده است که امیدواریم این تجربه کمک بسزایی برای احداث ایستگاه راه‌آهنی پیشرفته و موفق در سطح بین‌المللی در تهران باشد.