دانلود آهنگ رشد 22 درصدی اکتشافات مس در نه ماه

در نه ماهه سال جاری امور
اکتشافات و توسعه با رشد 22 درصدی در کل کشور
53209 متر حفاری انجام داد.

به گزارش اقتصادی، بابک
بابائی مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران با اعلام این
خبر و اشاره به برنامه تنظیم شده برای اکتشافات در سال 94 اظهار داشت: بر اساس این
برنامه 55000 متر حفاری در سال 94 در نظر گرفته شده بود در حالی که این مدیریت موفق شد جلوتر از برنامه
پیش بینی شده حرکت کند و با رشد 22 درصدی در نه ماهه سال جاری در کل کشور 53209 متر حفاری انجام داد.

وی افزود: از این میزان حفاری
صورت گرفته در این مناطق 42083 متر سهم استان کرمان و 11126 متر سهم استان آذربایجان
شرقی است.

بابائی اظهار داشت: کل آنالیز
نمونه‌های حفاری صورت گرفته در طی نه ماهه سال جاری 16898 نمونه بوده است که از این
مقدار 11351 نمونه در استان های مرکزی و جنوبی و 5547 در استان های شمالی و شمال
غرب بوده است.

وی در ادامه در خصوص سایر
اقدامات انجام شده در این مناطق تصریح کرد: همچنین طی نه ماهه سال 94، مطالعات زمین‌شناسی
و آلتراسیون، ژئوفیزیک و ژئوشیمی و پیش امکان سنجی و ارزیابی ذخیره انجام شده و
گزارش کامل آنها دریافت شده است.

مدیر امور اکتشافات و مهندسی
توسعه درباره فعالیت های اکتشافی انجام شده در استان های کشور طی نه ماهه سال 94
گفت: در این بازه زمانی فعالیت های اکتشافی در استان های کرمان، اصفهان، یزد،
خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در میان استان‌ها،
استان کرمان دارای بیشترین منطقه و محدوده اکتشافی است اظهار داشت: گروه، زاورک،
دره حمزه، باغ گلان، لردخیزان، رضی‌آباد، کوه کله سیاه، بیدستر، ایجو، میدوک،
سرمشک، ده‌زیارت، سین آباد، بنه ریزان، دره آلو، چاه فیروزه و دره‌زار مناطق و
محدوده های اکتشافی در این استان است.