دانلود آهنگ پرونده فساد ۱۰۰ میلیاردی به دادسرا ارسال شد

سراج گفت: پرونده فساد 100 میلیارد تومانی به دادسرا ارسال شده است.«ناصر سراج» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان در ارتباط با آخرین وضعیت فردی که 100 میلیارد تومان از وزارت نفت گرفته و اکنون به کانادا پناهنده شده است، اظهارکرد: پرونده این فرد به دادسرا ارسال شده است و در مرحله تحقیق قضایی قرار دارد.براساس گزارش میزان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از کشف یک فساد 100 میلیارد تومانی که عامل آن به کانادا فرار کرده خبرداده بود و گفت: درحال حاضر حدود 60 میلیارد تومان از اموال وی شناسایی شده است.وی افزود: فرد مذکور خانه ها و ماشین های آخرین سیستم داشته که اقدامات خوبی برای شناسایی و بازگرداندان اموال وی به ایران صورت گرفته است.