دانلود آهنگ کویت یک ایرانی را به اعدام محکوم کرد

کویت دو نفر از جمله یک ایرانی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کویت امروز-سه‌شنبه- دو نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.«عبدالرضا حیدر» با تابعیت ایرانی به اتهام جاسوسی برای ایران و طراحی حمله‌های تروریستی در کویت، به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شد.کویت مدعی شد که این شخص ایرانی به لبنان سفر کرده و از آنجا مقادیر زیادی سلاح به کویت قاچاق کرده است.دادگاه کویت همچنین «حسن عبدالهادی علی» شهروند این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.این دادگاه در کل 25 نفر را محاکمه کرده و دو نفر را به اعدام، یک نفر را به حبس ابد، 19 نفر را به 5 تا 15 سال زندان و سه نفر را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.