دانلود آهنگ تجارت غیرقانونی “کوکائین دریایی” و خطر انقراض 2 گونه

کارشناسان هشدار دادند: جنون تجارت غیرقانونی “کوکائین دریایی” در بازار چین، دو گونه آبزی کمیاب را در معرض انقراض قرار داده است.به گزارش ایسنا، کیسه هوای خشک شده حاصل از دو گونه دریایی شامل ماهی “توتو ابا” و کوچکترین و نادرترین پستاندار آبزی جهان موسوم به “واکیتا” یا گرازماهی به دلیل قیمت بسیار بالای آن در بازارهای چین تحت عنوان “کوکائین دریایی” نام گرفته است.کارشناسان محیط زیست تخمین زدند در صورتی که تجارت غیرقانونی کیسه هوای این دو گونه آبزی ادامه پیدا کند هر دو تا سال 2018 منقرض می‌شوند.به گفته کارشناسان محیط زیست، هردو گونه جانوری به شدت در معرض خطر انقراض هستند و تنها در خلیج کالیفرنیا یافت می‌شوند. کیسه هوای ماهی “توتو ابا” از اعضای داخلی آن است که کمک می‌کند در آب شناور بماند و خشک شده این عضو از بدن ماهی با قیمت بالایی در بازارهای آسیایی خرید و فروش می‌شود.بررسی‌ها حاکی از آن است که به ازای هر کیلوگرم کیسه هوای خشک شده ماهی توتو ابا، ماهیگیران مبلغ 8500 دلار در بازارهای سیاه محلی به دست می‌آورند. تقاضا برای این اندام‌ داخلی ماهی از فوائد درمانی اثبات نشده آن ناشی می‌شود که نه تنها تهدیدی برای این گونه نادر است بلکه موجب به دام افتادن گرازماهی‌های کمیاب و در معرض خطر در تورهای ماهیگیران می‌شود.در حقیقت تنها کمتر از 100 قطعه گرازماهی که کوچک‌ترین گونه آب‌باز در جهان است در خلیج کالیفرنیا باقی مانده و کارشناسان محیط زیست برآورد کرده‌اند در صورتی که روند فعلی کاهش آن‌ها ادامه پیدا کند این گونه جانوری تا سال 2018 منقرض می‌شود.به گزارش مونگابی، برای حفظ ماهی “توتو ابا” در قوانین مکزیک و آمریکا، تجارت این ماهی و اعضای بدن آن غیرقانونی اعلام شده‌ اما با این وجود ماهیگیران همچنان به روش‌های مختلف متوسل شده تا از راه تجارت غیرقانونی آن‌ها به سود برسند.