دانلود آهنگ خودكشي دختردانش‌آموز يزدي

اختلاف خانوادگي باعث خودكشي دانش‌آموز دختر در يزد شد. به گزارش اعتماد، معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان يزد گفت: بعد از اتفاقي كه هفته گذشته افتاد و يك دانش‌آموز بافقي به دليل مسائل درسي خود را حلق‌آويز كرد، اين‌بار يك دانش‌آموز يزدي با سقوط از يك آپارتمان به زندگي خود پايان داد. حسيني پور افزود: دانش‌آموز دختر پايه نهم يزدي از آخرين طبقه آپارتمان فرهنگ خود را به پايين پرتاب كرد. برخي از شبكه‌هاي اجتماعي در يزد خبر داده‌اند كه بنا بر گفته شاهدان علت اين خودكشي اختلاف با پدرش بوده است.