دانلود آهنگ ادعای پسر هاشمی درباره تسخیر سفارت امریکا/ واکنش معاون رئیس جمهور به سخنان احمدی مقدم

کاهش قیمت نفت و همچنین انتقادها نسبت به قراردادهای نفتی در کانون
توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که بازار تکذیب ها پس از مصاحبه
فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین موضوع اجرای برجام از دیگر موضوعات مهم امروز
بوده است.

در ادامه می‌توانید روایت از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه،
23 دی ماه را مرور کنید.

«روزنامه آرمان» در گفت و گو با محسن
هاشمی با عنوان« پدرم درباره تسخير سفارت آمريكا همراهي نكرد» به نقل از وی می
نویسد:« اگر شما به تاريخ انقلاب توجه كنيد مي‌بينيد كه آيت‌ا… هاشمي‌رفسنجاني از
ابتداي انقلاب و حتي قبل از پيروزي انقلاب، تاكنون با طيف‌هاي تندروی دوجناح همراهي
نكرده است، با وجود اختلافاتي كه بين ايشان و دوستانشان با دولت موقت وجود داشت، آقاي
هاشمي از همراهي با تسخير سفارت آمريكا كه تامين امنيت آن به عهده نظام جمهوري اسلامي
بود، حمايت نكرد يا با تندروي برخي نيروهاي چپ، در دولتي كردن اقتصاد در دهه نخست اول
انقلاب توسط تندروهای جناح چپ و پيشنهاد همراهي با صدام در برابر آمريكا در جنگ با
كويت يا تجديدنظرطلبي توسط تندروهای اصلاح‌طلب در اواخر دهه 70 بگيريد یا عدم همراهي
با تندروي‌هاي فرهنگي و سياسي جناح راست در دهه 80 . البته به اعتقاد من تندروهای دوجناح
در نهايت، به هم مي‌رسند و خيلي از مواضع تندروهای فعلي راست، تكرار مواضع تندروهای
چپ در دهه‌هاي قبل است. بنابراين ما با عقلا و ميانه‌روهاي دوجناح رابطه خوبي داريم
و فكرمي‌كنيم بايد اين طيف تقويت شود كه كشور در مسير توسعه و پيشرفت با سرعت بيشتري
حركت كند.»

«روزنامه جوان» در گزارشی به موضوع کاهش قیمت نفت پرداخته است. این
روزنامه در این گزارش با عنوان« «سلطان» سقوط قيمت نفت!» می نویسد:« قيمت نفت در افتان
و خيزان خود زورش به 40 دلار نمي‌رسد، سهم ايران هم افزايش نخواهد يافت و وزارت نفت
در يك عقب‌نشيني محض اعلام كرده است خبري از افزايش «آني» صادرات نفت به بازارهاي نفتي
نيست؛ عقب‌نشيني‌ای كه «جوان» بارها آن را پيش‌بيني كرده بود.

به گزارش «جوان»، بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات
نفت پس از تحريم‌ها سخن مي‌گويد اما در عمل صادرات نفت ايران ثابت ماند و «صعودش» براي
كشورهايي ماند كه قرار بود سهم ايران را پس بدهند. وزير نفت با انبوهي از تجربيات اوپكي
خود، چنان در «تيتر شدن» تعجيل كرد كه گويي سبقت در ادعا امتيازي بزرگ براي كشور محسوب
مي‌شود.

زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به
سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكه‌هاي
نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكه‌ها بالفعل باشند. وزير نفت پيش از هر اجلاس اوپك،
با اين سازمان نامه‌نگاري مي‌كرد كه در اين اجلاس بايد سهم ايران پس داده شود. به كشورهاي
حاشيه خليج فارس سفر مي‌كرد تا بگويد موعد تحويل سهم ايران است فارغ از اين حقيقت كه
بازار نفت، دنياي «عمل» است و نه رايزني و دلخوشي به آينده.

در چنين شرايطي محلي به درخواست‌هاي ايران داده نشد و هر كشوري كه مقصد
نامه‌هاي رئيس‌جمهور و زنگنه بود كار خود را به پيش برد، «ديپلماسي كاغذي» دولت جواب
نداد و زنگنه بيش از گذشته در منگنه قرار گفت. هرچند او توجهي به انتقادات نكرد و به
راه اشتباه خود ادامه داد اما كارشناسان بارها از وي انتقاد كردند كه دليل دامن زدن
به كاهش قيمت از سوي وي چيست؟

وزير نفت اما در مقابل مي‌گفت كه با تكرار «بازگشت سريع ايران» به بازار
نفت، قيمت‌ها مي‌افتد و زماني كه ايران بشكه‌هاي رها شده از بند تحريم را وارد بازار
مي‌كند ديگر خبري از كاهش شديد قيمت نفت نيست؛ اين تحليل سطحي مورد انتقاد قرار گرفت
اما هرچه اين انتقادات بيشتر مي‌شد وزير نفت به سرعتش در «جاده انحرافي» مي‌افزود.
تأكيد وزير نفت بر «آني» بودن تزريق نفت ايران به بازار نفت به حدي بود كه ايران به
عنوان برهم زننده نظم نسبي بازار نفت جهان متهم شد و مؤسسات و تحليلگران بين‌المللي،
زنگنه را يكي از بازيگران كاهش قيمت نفت دانستند، درست هم مي‌گفتند زيرا تا زماني كه
ايران نتواند نفت بيشتري را وارد بازار كند اتفاقي رخ نخواهد داد و دليل تأكيد دو ساله
در افزايش يك ميليون بشكه‌اي هيچ هدفي جز كاهش قيمت‌ها را دنبال نمي‌كند.»

«روزنامه قانون» در گزارشی به وضعیت خصوص سازی در کشور پرداخته است.
این روزنامه در این گزارش با عنوان« نفت ونیرو باشگاه خصولتی ها !» می نویسد:« زنگنه
يكي از وزراي كاري و كليد‌ي كابينه حسن روحاني است. او فرد‌ي تكنوكرات باتجربه و از
مرد‌ان منزه جمهوري اسلامي است.اين ويژگي‌ها سبب شد‌ه است تا باوجود‌ همه خطرات احتمالي
يك تنه به صف مفسد‌ين نفتي بزند‌. همين وي‍‍‍ژگي وي براي او منتقد‌ان پرشماري به وجود‌آورد‌ه
است. منتقد‌ان زنگنه البته حرف‌هاي بي اساس زياد‌ زد‌ه‌اند‌ اما د‌ر چند‌ روز گذشته
از وجود‌ موسسه‌اي تحت عنوان «باشگاه نفت و نيرو» خبر د‌اد‌ه‌اند‌ كه به گمان آنها
د‌اراي كاركرد‌ها يا قابليت‌هاي ايجاد‌ رانت براي برخي افراد‌ د‌ر حوزه مسائل نفتي
است. نام اين باشگاه قبل از اين د‌رجريان برگزاري يك كنگره نفتي نيزشنيد‌ه شد‌. اين
باشگاه د‌اراي سايت رسمي است اما كمتر فعال رسانه‌اي و اقتصاد‌ي از فلسفه و كاركرد‌ آن اطلاعي د‌ر اختيار د‌ارد‌.روزنامه قانون د‌ر اين گزارش
د‌رباره اين اد‌عا، بررسي مقد‌ماتي‌اي انجام د‌اد‌ه تا د‌ر فرصت بعد‌ي با كسب اطلاعات
جد‌يد‌ گزارش مفصل‌تري ارائه كند‌ .

نفت و نیرو؛ باشگاهی خصولتی
؟

طی بیست و هفتم تا بیست و نهم مهر ماه امسال نخستین کنگره راهبرد‌ی نفت
و نیروی کشور برگزار شد‌ که باشگاه نفت و نیرو متولی برگزاری این کنگره بود‌. به باور
منتقد‌ان کنگره‌ای که قرار بود‌ راهبرد‌های کلان کشور را د‌ر د‌و بخش مهم اقتصاد‌ همچون
نفت و نیرو بررسی و اعلام کند‌ به طور حتم د‌ستگاه های اقتصاد‌ی د‌ولت برگزار کنند‌ه
آن بود‌ند‌ اما این کنگره توسط یک نهاد‌ خصولتی که اعضای د‌ولت بانیان و موسسان آن
هستند‌ برگزار شد‌. همچنین د‌ر مورد‌ بستن قرارد‌اد‌ های جد‌ید‌ نفتی این باشگاه د‌خیل
خواهد‌ بود‌، د‌ر نتیجه د‌ولت باید‌ د‌ر این زمینه شفاف سازی کند‌ و د‌لایل برگزاری
چنین همایش کلان و راهبرد‌ی را از سوی باشگاه نفت و نیرو اعلام کند‌.

ضمن اینکه د‌ر تماس های «قانون»
با برخی نمایند‌گان وکارشناسان اقتصاد‌ی حوزه نفت وانرژی بسیاری از وجود‌ چنین باشگاهی
اظهار بی اطلاعی کرد‌ند‌ . حال باید‌ د‌ید‌ که سرنوشت باشگاه نفت و نیرو د‌ر فرآیند‌
قرارد‌اد‌ های جد‌ید‌ نفتی چه خواهد‌ بود‌ و آیا د‌ولت د‌ر این زمینه شفاف سازی خواهد‌
کرد‌ یا اینکه این باشگاه به فعالیت خود‌ د‌ر عرصه کلان نفت و نیروی کشور اد‌امه خواهد‌
د‌اد‌.»

«روزنامه کیهان» در گزارشی انتقادی در آستانه اجرای برجام به موضوع
داده ها و ستانده ها بر اساس برجام پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با
عنوان«شیرینی آدامسی» می نویسد:« در حالی که سرعت فزاینده دولت یازدهم برای اجرای تعهدات
هسته‌ای حتی طرف غربی را به اعجاب وا داشته، آمریکایی‌ها علاوه بر تحمیل فشارهای مختلف
به بهانه‌های واهی، قصد دارند تا با اجرای ناقص و نیم‌بند برجام، علاوه بر حفظ ساختار
تحریم‌ها، راه نفوذ خود را در ایران هموار کنند.

دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و با وعده‌های فراوان پیرامون حل مسئله
هسته‌ای ظرف سه تا شش ماه، در خرداد سال 92 به روی کار آمد و بلافاصله از تیر ماه همان
سال وزارت خارجه را مسئول آغاز مذاکرات هسته‌ای با غرب کرد و گفت‌وگوها آغاز شد. ماحصل
دور نخست گفت‌وگوهای هسته‌ای دولت تدبیر و امید با کشورهای موسوم به 1+5 توافق موقت
یا همان توافق ژنو بود. خروجی این توافق برای ایران این بود که در مجموع 7 میلیارد
دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود را در
بانک‌های خارجی دریافت کرد ولی در برابر امتیازاتی که به طرف غربی واگذار شد این رقم
قابل اعتنا نبود. پس از توافق ژنو، به دلیل موقت بودن این توافق از بهمن ماه همان سال
دور جدید مذاکرات ایران و غرب آغاز شد، مذاکراتی که پس از حدود 20 ماه در 23 تیر سال
جاری به بار نشست و امروز در افکار عمومی به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام
شناخته می‌شود.

آگاهی از این شائبه توسط طرف آمریکایی و سرعت عمل دولت برای اجرای تعهدات
باعث خواهد شد تا طرف غربی فردای روز اجرای برجام با تعلیق و یا لغو بخش کوچکی از تحریم‌ها
شیرینی آدامس‌گونه‌ای را به ایران عرضه کند به این معنا که با رهاسازی بخش اندکی از
تحریم‌ها هم پایگاه جریانی را که مورد حمایت خویش است در افکار عمومی محکم‌تر کرده
و راه آنها را برای ورود به مجلس همواره می‌کند و هم اینکه با حفظ بخش اعظم ساختار
تحریم‌ها، توان هسته‌ای ایران را از بین می‌برد. یعنی طرف غربی قصد دارد تا با تزریق
لذتی آنی و لحظه‌ای در فردای روز اجرای برجام پایگاه و راه نفوذ خود را با حفظ تحریم‌ها
در ایران هموارتر کند.»

«روزنامه شرق» در گفت و گو با مجید
انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور با عنوان« سخنان احمدی‌مقدم کذب محض است » به نقل از وی می نویسد:« انصاری
با اشاره به سخنان احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با شماره مردادماه یکی از ماهنامه‌های منتسب
به تیم دولت سابق و بیان این ادعاها در آن گفت‌وگو، تصریح کرد: «پس از انتشار این مطالب،
مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه‌ای که روز دوم شهریورماه امسال منتشر شد، کلیه
سخنان آقای احمدی‌مقدم درباره مجمع و بنده را تکذیب کرده و پاسخ آنها را داده بود».

معاون
پارلمانی رئیس‌جمهوری، همچنین گفت: «با کمال تأسف شاهد هستیم فردی که در کسوت خدمت‌گزاری
به نظام و مخصوصا ملبس به لباس پاسداری از حقوق اساسی و امنیت مردم بوده و باید بیش
از دیگران به رعایت حق و عدالت و قانون مقید باشد، با بی‌اخلاقی سیاسی و اتهام‌زنی
به دیگران، زمینه‌های ناهنجاری سیاسی و اجتماعی را ایجاد و موجبات تضییع حقوق دیگران
را فراهم می‌کند».

درحالی‌که
احمدی‌مقدم در بخشی از سخنان اخیر خود، مجددا مجید انصاری را به‌عنوان نویسنده بیانیه‌های
مجمع روحانیون مبارز در سال ٨٨ معرفی کرده بود، انصاری در گفت‌وگو با «شرق» بار دیگر
این ادعای فرمانده سابق ناجا را تکذیب کرد و درباره انگیزه احتمالی بیان این مطالب
نیز گفت: «به‌نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات در آستانه انتخابات با انگیزه‌های سوء سیاسی
و اهداف باندی و جناحی صورت می‌گیرد و البته این رفتارها نمونه بارز بداخلاقی و نادیده‌گرفتن
توصیه‌های رهبری درخصوص حفظ فضای سیاسی و انتخاباتی کشور از تخریب و توهین و تفرقه
است». معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه افزود: «این نکته هم جای تعجب و البته تأمل
دارد که چرا برخی افراد که باید بیش از سایرین پاسدار حرمت‌ها و عامل به رهنمودهای
رهبری باشند، خودشان امروز زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و مسموم‌کردن فضای کشور شده‌اند».

انصاری
در پایان و در پاسخ به این سؤال که قصد شکایت علیه احمدی‌مقدم را دارید یا خیر، گفت:
«بنده ضمن محفوظ‌دانستن حق پیگیری قضائی برای خود، یک بار دیگر اعلام می‌کنم که ادعاهای
ایشان درباره بنده و مجمع روحانیون شدیدا تکذیب می‌شود و امیدوارم که خود ایشان نسبت
به اصلاح مطالبی که بیان کرده، اقدام کند».