دانلود آهنگ بررسی دادخواهی ایران در دیوان عالی آمریکا

بانک مرکزی ایران در راستای شکایت از حکم مصادره اموال بلوکه شده ایران در پرونده ادعایی «قربانیان تروریسم ایران»، شکایت خود را به دادگاه عالی فدرال آمریکا کشانده و قرار است این دادگاه امروز در این باره جلسه تشکیل دهد.به گزارش فارس، رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که بانک مرکزی ایران در پرونده ادعایی پرداخت غرامت به «قربانیان تروریسم ایران» از محل پول‌های بلوکه شده ایران به دادگاه عالی فدرال آمریکا شکایت کرده و این دادگاه امروز چهارشنبه به این پرونده رسیدگی می‌کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، امروز چهارشنبه قرار است دادگاه عالی فدرال آمریکا دادخواهی ایران در مورد حکم برداشت از اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران را بررسی کند.بر اساس حکمی که یک دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 صادر کرد، قرار است به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر، مبلغ 2.65 میلیارد دلار به آن‌ها پرداخت شود.این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.در سال 2012 کنگره با تصویب قانونی، مجوز برداشت از حساب ایران و پرداخت به خانواده‌های قربانیان این حمله را صادر کرد. دیوان عالی آمریکا امروز قانون بودن این مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دهد.بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.در حالی که بر اساس گزارش‌ها تنها چند روز تا رفع تحریم‌های ایران باقی مانده، دولت آمریکا همصدا با کنگره، از برداشت از حساب بانک مرکزی حمایت کرده و از دیوان عالی این کشور خواسته درخواست تجدید نظر ایران را رد کند.قرار است حکم نهایی پرونده اواخر ماه جولای (اوایل مرداد) صادر شود.