دانلود آهنگ توضیح احضار رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی

رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شد.به گزارش میزان، پس از احضار رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی، وی امروز با حضور در شعبه ویژه جرائم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شد.بنابراین گزارش؛ وی پس از تفهیم اتهام با ارائه توضیخاتی دادسرای فرهنگ و رسانه را ترک کرد.در همین مورد یک منبع آگاه قضایی ضمن تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت رئیس یک فدراسیون ورزشی به خبرنگار ورزشی خبرگزاری میزان گفت: اخبار منتشر شده در مورد بازداشت رئیس یک فدراسیون ورزشی صحت ندارد و بازداشتی در کار نبوده است.