دانلود آهنگ آمادگی‌دانشگاه‌آزاد‌برای‌مراودات‌علمی‌بین‌المللی

دکتر طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور دیدار و گفتگو کرد.به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر طه هاشمی در این جلسه با بیان اینکه براساس سند چشم انداز 1404 مقرر شده که 30 درصد از کل دانشجویان کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خوشبختانه در این زمینه پیشرو بوده و نسبت به دانشگاههای دولتی نقش بارزتری در پذیرش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ایفا کرده است.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی پرچمدار توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور است.وی با اشاره به جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: در 2 سال گذشته فرآیند جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه سرعت گرفته و بیش از 11 هزار عضو هیات علمی جذب دانشگاه شده و مقرر شده تا پایان سال 96 این رقم به 20 هزار عضو هیات علمی تمام وقت برسد.طه هاشمی خاطر نشان کرد: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موظف شده اند نسبت به جذب اساتید تمام وقت در واحدها اقدام کنند.بومی گزینی در دانشگاه آزاد اسلامی سبب کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شده استوی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور موجب بومی گزینی دانشجویان شده است، گفت: این موضوع به شدت باعث کاهش ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در مناطقی که بومی گزینی در آنها صورت گرفته، شده است.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید سهم اصلی در تبدیل علم به ثروت و ایجاد شرکت های دانش بنیان داشته باشند، گفت: شرکت های دانش بنیان باید در درون دانشگاهها و دوره های تحصیلات تکمیلی با حضور اساتید و دانشجویان شکل گیرد که در این زمینه نیز دانشگاه آزاد اسلامی پیشگام بوده و سهم بیشتری از سایر دانشگاه ها دارد.طه هاشمی با بیان اینکه همزمان با شروع دوره مدیریت دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی، دوشورای راهبردی اقتصاد دانش بنیان و فرهنگی اجتماعی تشکیل شد، گفت: وظیفه شورای اقتصاد دانش بنیان تبدیل علم به ثروت و وظیفه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی ایجاد زیر ساخت های حوزه فرهنگی و مقابله با چالش های اجتماعی است.ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و مقابله با آسیب های اجتماعی از سیاست های اولیه دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی بوده استمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: ایجاد زیر ساخت های فرهنگی، مقابله با آسیب های اجتماعی و توجه به بحث های اقتصادی از سیاست های اولیه دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با موضوعات فرهنگی با بخش های مختلفی در داخل کشور که امکان همکاری با آنها وجود داشته از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه علمیه قم و … رایزنی هایی انجام داده تا این سازمان ها بتوانند به دانشگاه در توسعه فرهنگی کمک کنند و متقابلا دانشگاه نیازهای علمی و آموزشی آنها را تامین کند.طه هاشمی با اشاره به تفاهم نامه اخیر دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: این تفاهم نامه با توجه به رویکردهای بیرونی و بین المللی دانشگاه صورت گرفته است.وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای 4 واحد فعال بین المللی است، گفت: مذاکراتی با کشورهایی از جمله روسیه، عراق و تاجیکستان صورت گرفته که واحد های دانشگاه در این کشورها تاسیس شود.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حوزه بین الملل کشورهای مورد توجه دانشگاه آزاد اسلامی به 2 بخش تقسیم می شوند، اظهار داشت: یکی کشورهای هدف هستند که باید از جنبه های فرهنگی، علمی و آموزشی ارتباط خود را با آنها تقویت کنیم و دیگری ارتباط با کشورهایی است که برای دانشگاه یک حالت استراتژیک دارند.توسعه زبان و ادبیات فارسی یکی از اهداف مهم دانشگاه آزاد اسلامی استطه هاشمی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی توسعه زبان و ادبیات فارسی است، گفت:از آنجا که مقام معظم رهبری نیز تاکید جدی بر حفظ و توسعه زبان و ادبیات فارسی داشته اند، این موضوع با جدیت در دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می شود.وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی سند راهبردی حفظ و گسترش زبان وادبیات فارسی تدوین شده و دکتر میرزاده نیز بر این امر تاکید ویژه دارند.طه هاشمی با بیان اینکه بیش از 700 نفر از اعضای هیات علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: دانشگاه این آمادگی را دارد که این اساتید را برای حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور اعزام کند.آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای احیاء کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشوروی خطاب به رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی همچنین آمادگی دارد کرسی های زبان و ادبیات فارسی را در خارج از کشور احیا کند و در دانشگاههای کشورهایی که آمادگی دارند میز دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد کند.طه هاشمی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در زمینه مراودات علمی، انتقال تکنولوژی، اعزام اساتید برای فرصت های مطالعاتی و اعزام دانشجویان با کشورهای دیگر همکاری داشته باشد و متقابلا واحدهای متعددی از دانشگاه های سراسر کشور آماده جذب دانشجویان خارج از کشور هستند.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به حوزه گردشگری نیز ورود پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: دانشگاه دارای خوابگاههای متعددی در سراسر کشور است که به دلیل بومی گزینی در دانشگاه در حال حاضر استفاده نمی شود. با هماهنگی که با سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته مقرر شده این خوابگاهها تبدیل به هتل های توریست پذیر شوند.وی در ادامه با اشاره به طرح ملی مفاخر و مشاهیر فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بیش از 2500 نفر از مفاخر و مشاهیر در حوزه‌های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و هنری وجود دارند که در طول تاریخ در بخش‌های مختلف کشور زندگی کرده و آثار بزرگی بر جای گذاشته‌اند. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور این شخصیت‌ها را در دو مقطع صد سال اخیرو صد سال به قبل شناسایی و معرفی کرده و زندگینامه و آثار این مفاخر را مورد مطالعه قرار می دهند.وی افزود: همچنین دانشگاه آمادگی دارد در ارتباط با شخصیت های علمی، تاریخی مشترک با دانشگاه های کشورهای همسایه تفاهمنامه امضا کند.بهترین مسیر ارتقا برای دانشگاه داشتن ارتباطات علمی استطه هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای بیش از 1 میلیون و 700 هزار دانشجو، 70 هزار عضو هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدعو و تولید علمی قابل تاملی است، گفت: بهترین مسیر ارتقا برای دانشگاه داشتن ارتباطات علمی است که این موضوع در دانشگاه با جدیت دنبال می شود.وی با اشاره به پیوست فرهنگی تمام معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: اولین دانشگاهی که در کشور برای معاونت های خود پیوست فرهنگی تنظیم کرد دانشگاه آزاد اسلامی است و این موضوع نشان می دهد حوزه فرهنگی هیچ وقت در دانشگاه آزاد اسلامی تعطیل نخواهد شد.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان برای رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور آرزوی موفقیت کرد.لازم به ذکر است اخیرا تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جهت توسعه همکاری های فرهنگی، علمی و پژوهشی و نیز نیل به اهداف متعالی مشترک و ارتقاء جایگاه به امضا رسید و این دیدار در راستای رسیدن به اهداف این تفاهم نامه بوده است.همچنین در این جلسه دکتر قهرمانی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات و تعدادی از رایزنان فرهنگی نیز نقطه نظرات خود و نحوه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های حوزه ماموریتی خود را مطرح و برای همکاری گسترده با دانشگاه اعلام آمادگی کردند.