دانلود آهنگ سفیر جدید ایران در کپنهاگ معرفی شد

«مرتضی مرادیان» عهده‌دار سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک و جایگزین حمید بیات شد.به گزارش خبرگزاری فارس، به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، «مرتضی مرادیان» به سمت سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور دانمارک و جایگزین حمید بیات منصوب شد.مرتضی مرادیان پیش از این انتصاب، در سمت‌های مختلف از جمله مدیرکل مشترک المنافع، قفقاز و همسایگان شمال غربی و معاون مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی مشغول به فعالیت بوده است.