دانلود آهنگ همه سلایق باید اجازه حضور داشته باشند

یک نماینده مجلس با اشاره به سخنان رهبری در جمع مردم قم و اظهارات ایشان مبنی‌بر این‌که “حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند”، گفت:‌ کسانی که معتقد به ولایتند برخورد با جامعه را بر اساس این نگاه شکل دهند.مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا اظهار کرد: وقتی ایشان گفتند همه سلایق می‌توانند بیایند، یعنی همه می‌توانند بیایند، ولی اگر در رفتار مجریان ما عکس این اتفاق بیفتد یعنی کسی را که فکر می‌کنیم کمی در ولایتش شک است نگذاریم کاندیدا شود آن وقت انتظار داریم طرفداران آن فرد رأی بدهند؟او ادامه داد: وقتی نگاه به سلیقه و نماینده من وجود ندارد به چه کسی رأی بدهم؟ سلیقه من باید در صحنه باشد تا من بتوانم در صحنه حاضر شوم. نمی‌شود سلیقه من نباشد ولی بگویند بیا به سلیقه خودت رأی بده. این نقض غرض می‌شود؛ یعنی بین چیزی که مقام معظم رهبری خواسته‌اند و چیزی که ما عمل می‌کنیم تناقض وجود دارد.این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت‌هایی که ممکن است برای برخی جریان‌ها و گروه‌ها در جامعه به وجود آید، گفت: در مقابل برخی نگاه‌ها، چنین نگاهی، نگاه بسیار بازی است. کسانی که معتقد به ولایت هستند باید این مسأله را بیشتر مورد توجه قرار دهند و برخورد با جامعه را بر اساس این نگاه شکل بدهند. یعنی اینطور نباشد که اگر کسی ما را قبول نداشته باشد، حق زندگی نداشته باشد یا استخدام نشود و نتواند درس بخواند یا نتواند جایی برود. اگر چنین نگاهی در جامعه به وجود آید می‌توانیم یک زندگی مسالمت‌آمیز با سلایق مختلف در داخل کشور داشته باشیم.