دانلود آهنگ جزیره سرگردان

این سازه روی زمین غیر قابل دسترس است و فقط با شنا کردن یا قایق می توان به آن رسید.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، « آنتی روم 2» عنوان سازه ای به شکل کلاه فرنگیست که اِلِنا چیاوی، احمد المد و متیو گلدنی همراه با دانشجویانی از کشورهای مختلف اروپایی در طی کارگاه  EASA سال 2015 در «والتا»یِ مالت ساخته اند.این سازه روی زمین غیر قابل دسترس است و فقط با شنا کردن یا قایق می توان به آن رسید. دیواره ی چوبی این ساختمان آن را از دریای پهناور جدا می کند و داخلش همچون استخری کوچک و ایمن عمل می کند. آنتی روم 2 همچون ایوانی بی انتها و معبدی مدور و ابدی است و قصد دارد از مفهوم زمان فراتر برود؛  فضایی سفید و شناور که همچون ابرهای غلتان در آسمان، روی دریای آبی شناور است.