دانلود آهنگ درخواست بازگشت اجساد قربانيان فاجعه منا

از 42 پيکري که در اين کشور مدفون هستند خانواده 26 جان باخته خواهان بازگشت پيکر عزيزانشان هستندرئيس سازمان حج و زيارت کشور در مهاباد گفت : خانواده هاي قربانيان دفن شده فاجعه منا خواستار بازگشت اجساد عزيزان خود هستند .به گزارش خبرگزاري صداوسيما ، سعيد اوحدي در جريان دلجويي از خانواده هاي جان باختگان مهابادي فاجعه منا گفت : از 42 پيکري که در اين کشور مدفون هستند خانواده 26 جان باخته خواهان بازگشت پيکر عزيزانشان هستند .وي با بيان اينکه تا کنون پيکر 10 جان باخته به کشور باز گشته است گفت : همچنان خانواده 16 جان باخته فاجعه منا منتظر اجساد عزيزان خود هستند که در مکه دفن شده اند .رئيس سازمان حج و زيارت با اشاره به عمق فاجعه منا گفت : بي کفايتي و سوء مديريت آل سعود در اين فاجعه قطعي است .اوحدي با تجليل از صبر و بردباري خانواده هاي قربانيان فاجعه منا خاطرنشان کرد : ما نبايد بزرگي اين مهاجران الي الله را فراموش کنيم.خانواده هاي جان باختگان مهابادي فاجعه منا در اين ديدار بر پيگيري حقوقي بي کفايتي ال سعود در جريان فاجعه منا از سوي مسئولان کشورمان در مجامع بين المللي تاکيد کردند .