دانلود آهنگ دليل ورود شناورها به آبهاي ايران از زبان کارتر

دو شناور آمريکايي به صورت اتفاقي و به خاطر خطاي ناوبري وارد آبهاي ايران شدند.به گزارش صدا و سيما به نقل از واشنگتن پست، اشتون کارتر در مصاحبه با جورج راموس شبکه تلويزيوني اسپانيايي زبان آمريکايي يوني ويژن که در فيس بوک منتشر شده است، گفت: ملوانان به خاطر خطاي ناوربري به آبهاي ايران نزديک شدند. اين گزارشي است که آنها دادند و گفتند که به خاطر اين خطاي ناوبروي، وارد چنين وضعي شدند.وزير دفاع آمريکا افزود: اين ملوانان در حال عمليات مخفي نبودند بلکه فقط در حال عبور بودند.