دانلود آهنگ نقش پتو در لیگ برتر فوتبال ایران!

زمستان است و سرمای آن در استادیوم های فوتبال بیشتر از جاهای دیگر است. این سرما روی سکوها و برای تماشاگران بیشتر لمس می شود چون کیفیت بازی ها و تعداد صندلی های خالی آنها را آزار خواهد داد اما روی نیمکت تیم ها نیز بازیکنانی که در انتظار خودنمایی در چمن هستند نیز این سردی را حس می کنند. راه حل فرار از این سوز ، تنها یک واژه سه حرفی است؛«پتو»