دانلود آهنگ یزدانی، حریف و داور فینال را با هم پرتاب کرد!+عکس

در دیدار فینال وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد رقابت‌های جام تختی رضا یزدانی با پرت کردن حریفش روی میز داوران، میز را همراه داور واژگون کرد.به گزارش ورزشی، در حالی که رضا یزدانی و امیر محمدی در فینال حساس و جذاب وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به مصاف هم رفته بودند و این مسابقه در دقایق اولیه پیگیری می شد، یزدانی با یورش برق آسا یک خم حریف خود را در اختیار گرفت و در حالی که وی را با قدرت مثالزدنی اش از تشک به خارج هدایت کرده بود با پرتاب کردن حریفش به خارج از سکوی مسابقه باعث افتادن محمدی روی میز داوران شد.محمدی هم همراه با مسئول اسکوربرد این دیدار و وسایل روی میز از سکوی مسابقه به پایین سقوط کرد. این موضوع باعث شد اسکوربرد از کار بیفتد و مسابقه برای دقایقی متوقف شود.