دانلود آهنگ ساکتین فتنه شایسته نمایندگی مجلس نیستند

مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه فتنه‌گران و ساکتین فتنه شایسته نمایندگی مجلس نیستند، گفت: دشمن در اندیشه نفوذ به کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.به گزارش مهر، حسین شریعت‌مداری پنجشنبه‌شب در همایش بصیرت علوی در بوشهر با اشاره به اینکه ایران اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح جهان است اظهار داشت: تاریخ اسلام و عرصه‌های مختلف دارای درس‌های بسیار زیادی است که باید از آن درس بگیریم و عبرتی برای ما باشد.وی با اشاره به اینکه کسی قدرت نگاه چپ به ایران را ندارد، اضافه کرد: در شرایط کنونی که در یک پیچ تاریخی مهم قرار داریم، باید بر اقتدار کشور تکیه کرده و اسیر دسیسه‌های دشمن نشویم.مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به ترفندهای جهان سلطه برای ضربه‌زدن به انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمنی نظام سلطه هر لحظه بیشتر می‌شود و شاهد افزایش روزافزون اقتدار ایران اسلامی هستیم.سابقه دیرینه استکبارستیزی مردم استان بوشهروی به سابقه دیرینه استکبارستیزی مردم استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مردم استان بوشهر از گذشته تاکنون در مرزداری از ایران اسلامی پیشتاز بوده‌اند و امروز نیز شاهدیم که پاسداران بزرگی برای خلیج فارس هستند.شریعت‌مداری با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی تسط پاسداران انقلاب اسلامی، بیان کرد: دستگیری این تفنگداران در شرایطی صورت گرفت که رئیس جمهور یک روز قبل از این موضوع اعلام کرده بود که کسی توان تقابل با نظامیان آمریکا را ندارد.وی با اشاره به اینکه  تفنگداران آمریکایی پس از بررسی‌های لازم و پوزش خواستن آزاد شده‌اند، افزود: آمریکا با چهره فعلی خود وارد میدان می‌شود؛ چهره واقعی آمریکا در غزه، یمن و افغانستان باید دید که چگونه تغییر موضع داده است.آمریکا دنبال تغییر ساختار و نابودی ما استمدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به تفاوت‌های ماهوی انقلاب ایران با آمریکا اشاره کرد و ادامه داد: آمریکا  دنبال تغییر رفتار و فرهنگ ما نیست، بلکه دنبال تغییر ساختار و نابودی ما است.وی بر لزوم شناخت ورودی‌های دشمن تاکید کرد و گفت: ظلم‌ستیزی یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است و تا زمانی که ظلم‌ستیز هستیم شاهد دشمنی‌های نظام سلطه نیز خواهیم بود.بصیرت باعث تقویت استکبارستیزی شده استشریعت‌مداری با اشاره به اینکه بصیرت باعث تقویت استکبارستیزی شده است، اضافه کرد: یکی از حرف های بی‌محتوا و بی‌ارزش دشمن، گزینه‌های روی میز است و دشمن جرات ورود مستقیم را ندارد؛ دشمن چون ماهیت نظام اسلامی را نشناخته است شکست می‌خورد.وی بیان کرد: خواص آلوده تحرکاتی را این روزها دارند ولی با خواص الوده صدر اسلام تفاوت دارند؛ نگاه‌ها در صدر اسلام به خواص آلوده بود ولی امروز نگاه‌های به مقام معظم رهبری است و کسانی که به خواص آلوده نگاه می‌کنند آلوده می‌شوند.مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه فتنه‌گران در جریان فتنه سال ۸۸ خواص آلوده بودند، افزود: خواص آلوده خبرساز و نظرساز دارای سوابق مثبتی در نظام هستند ولی مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرند و با خبرسازی و جریان‌سازی می‌خواهند خود را مطرح کنند.ساکتین فتنه با وطن‌فروشان هم‌دست بودندوی با اشاره به اینکه فنه‌گران رای ۴۰ میلیونی مردم را نادیده گرفتند، ادامه داد: کسانی که در فتنه ۸۸ حضور داشتند وطن فروشی کردند و کسانی که سکوت اختیار کردند با وطن فروشان هم‌دست بودند.شریعت‌مداری با اشاره به اینکه کلان سرمایه‌داران یکی از دروازه‌های ورودی دشمن هستند، خاطرنشان کرد: دشمنان در پروژه نفوذ خود به دنبال میانجی هستند و باید مراقب این افراد باشیم.وی با تاکید بر اینکه افرادی باید کانون تصمیم‌سازی و سیاست پردازی بفرستیم که حافظ و مراقب نظام باشند، گفت: فتنه گران و یا افرادی که در مقابل آنها سکوت کردند، شایسته نمایندگی مجلس نیستند.