دانلود آهنگ حادثه کنیسه کلیمیان تلفات جانی دربرنداشت

نائب رئیس انجمن کلیمان گفت: حادثه کنیسه کلیمان واقع درخیابان شریعتی تهران تلفات جانی در بر نداشت.نائب رئیس انجمن کلیمان روز جمعه در گفت وگو اختصاصی با خبرنگار ایرنا در مورد گودبرداری غیراصولی ساختمان کنیسه اظهارکرد: این ساختمان دارای قدمت 60 ساله بود که درحال بازسازی و تعمیرات غیراصولی رستوران، بر اثر شکافی ایجاد شده در دیوارهای آن فرو ریخت و علت اصلی توسط کارشناسان در دست بررسی است.کهن صدق با حضور درمحل حادثه با اشاره به اینکه هم اکنون با تلاش نیروهای سازمان آتش نشانی رفع خطر شده است، افزود: حادثه فروریختن ساختمان در حالی رخ داد که 16 نفر از افراد شهروندان کلیمی داخل سالن کوچک تری در حال عبادت بودند.به گفته وی افراد محبوس شده در این سالن با همکاری ماموران آتش نشانی موفق نجات یافتند و خوشبختانه به هیچ یک از افراد کوچک ترین صدمه ای وارد نشد و هیچ گونه تلفات جانی در برنداشت.وی اظهارکرد: تعدادی از تورات مقدس و کتاب های گرانقدر نیز به کمک افراد و مردم از آنجا به طور سالم خارج شد.در ادامه نائب رئیس انجمن ضمن تشکر از شهرداری، آتش نشانی و اورژانس و کلیه کسانی که در این کار همکاری کردند و در پایان خواستارهمکاری از شهرداری برای بازسازی و مرمت هرچه سریع تر این ساختمان شد.