دانلود آهنگ اشد مجازات برای عاملان جنایت شیطانی

دوپسر که با وسوسه‌های زنی جوان، شوهر او را با شلوار خفه کرده بودند با حکم هیات قضایی دادگاه کیفری به قصاص و دیه ‌ محکوم شدند. به گزارش جام جم، پرونده دو نفر از متهمان به خاطر این‌که سن آنها در زمان قتل کمتر از 18 سال بود، برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه اطفال فرستاده شد و همسر مقتول هم به 15‌سال زندان محکوم شد.تحقیقات جنایی در این پرونده از بامداد هفتم آذر سال 92 و با کشف جسد مردی در جنوب تهران آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد این مرد بر اثر خفگی جان خود را از دست داده و عامل یا عاملان جنایت پس از کشتن این مرد در محل دیگری، جسد او را به آنجا منتقل کرده‌اند.در ادامه هویت مقتول به نام مهرداد 42 ساله شناسایی شد. تیم جنایی در جریان تحقیقات به همسر مقتول به نام سمیرا مشکوک شده و تحقیقات را روی او متمرکز کرده و متوجه ارتباط او با پسر جوانی به نام مهران شدند. زن جوان و مهران دستگیر شدند و در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کردند. مهران مدعی شد با طرح نقشه زن جوان و کمک برادرش و دو دوستش مرتکب قتل شده که سه متهم دیگر هم دستگیر شدند.با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که متهمان در دو جلسه به دفاع از خود پرداختند.‌‌مهران در جلسه محاکمه گفت:‌ من و سمیرا دو‌سال پیش با هم آشنا شدیم. ابتدا ارتباط ما به صورت تلفنی بودو 10 ماه بعد او را ملاقات کردم. بعد از این ملاقات هم بیشتر به او علاقه‌مند شدم و از آنجا که او و دخترش مرتب از دست مقتول شکایت می‌کردند، دلم برایشان می‌سوخت. شب حادثه همراه دوستانم به خانه او رفتیم. در خانه باز بود که وارد شدیم. ‌در آنجا هم وقتی با مقتول درگیر شدیم، برادرم مهدی‌ مست بود ، سامان و احمد شلوار را برداشتند و او را خفه کردند. من پشتم به آنها بودو ندیدم کدام یک ازآنها قتل را انجام داد.در ادامه سه پسر دیگر نیز به تشریح شب حادثه پرداختند و صحنه جنایت را در مقابل هیات قضایی بازسازی کردند.سمیرا هم در دفاع از خود منکر قتل شد و گفت: من با مهران ارتباطی ندارم و شب حادثه متهمان زنگ زدند و وارد خانه شدند.پس از دفاعیات مهران و چهار متهم دیگر پرونده، قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری وارد شور شده و مهران و سامان را به قصاص و دیه محکوم کردند.سمیرا هم به 15 سال زندان محکوم شد.قضات پرونده احمد و مهدی را با توجه به سن آنها در زمان قتل که کمتر از 18 سال بود، به دادگاه اطفال فرستادند.