دانلود آهنگ هوا برای پنجمین روز متوالی «ناسالم» است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: امروز نیز با توجه به ادامه پایداری هوا کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.به گزارش فارس، محمد رستگاری در مورد آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران گفت: با توجه به آخرین اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران امروز نیز کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.وی ادامه داد: در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح میزان غلظت آلاینده‌های ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون بر روی عدد 122 قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: امروز پنجمین روز متوالی است که به دلیل پایداری هوا کیفیت هوا در شرایط ناسالم است.