دانلود آهنگ با لغو تحریم‌ها نفتکش‌ها دو سر بار می‌شوند

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش گفت: با لغو تحریمها، نفتکشهای ایرانی همانند پیش از اعمال تحریمها دو سربار خواهند شد.به گزارش شانا، علی اکبر صفایی  درباره این که هم اکنون چه میزان از نفتکشهای ایران تک سر بار هستند، گفت: تعداد زیادی از نفتکشهای ایرانی هم اکنون تک سر بار هستند که با لغو تحریمها این مشکل برطرف خواهد شد.وی با اشاره به این که شرکت ملی نفتکش در دوران تحریم خسارتهای زیادی دیده است که یک سربار شدن، بخشی از این خسارتهاست، درباره این که کدام از یک مسیرها هم اکنون تک سربار هستند، تصریح  کرد: برخی از مسیرها هنوز تک سر هستند.صفایی تاکید کرد: وقتی نفتکش‌ها تک سر بار هستند که در اصطلاح به آن Ballast water ،Ballast voyage  گفته می شود ضررهای زیادی متحمل نفتکش می شود. شرکت ملی نفتکش که پیش از اعمال تحریمها ٨٠ درصد درآمد خود را از محل حمل و نقل بین المللی به دست می آورد و برای همه کشورهای نفتی دنیا بار حمل می کرد و بیشتر کشتیها دو سربار بودند در دوران تحریم تنها نفت ایران را حمل کرد و در واقع یک سر بار بودند.